เชิญเที่ยวงาน Night at the Museum พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณ อุทยาน ร.๒ ตอน “ณ บางช้าง”

อุทยาน ร.๒ เปิดเรือนต้อนรับทุกท่านมาท่องเที่ยวในงาน Night at the Museum พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณ อุทยาน ร.๒ ตอน “ณ บางช้าง”  ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม เยือน…

เปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดงนาฏศิลป์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดงนาฏศิลป์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ…

ประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์…

ร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน…

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ…

ภาพบรรยากาศงานแชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง…

ภาพบรรยากาศงานแชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)…

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖…

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน “แชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ”…

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม “แชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ” และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวัน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖…

แถลงข่าวการจัดงานแชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง…

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ…