เปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดงนาฏศิลป์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดงนาฏศิลป์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการแสดง ดังนี้

๑. รำอาศิรวาท โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒. ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาพานางจินตะหรา มาหยารัศมี และสะการะวาตี ชมสวน โดยยุวศิลปินของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดขาดเศียรขาดกร โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เเละสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่แสดง

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงทะเบียนผู้ชม

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ จุดลงทะเบียนผู้ชม ในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)

เวลาแสดง

เวลา ๑๗.๐๐ น.

สถานที่แสดง

โรงละครกลางเเจ้งกฤษฎารณฤทธิ์ ในอุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จำหน่ายบัตรราคา

ราคา ๒,๐๐๐ / ๑,๕๐๐ / ๑,๐๐๐ บาท

สอบถามเพิ่มเติมเเละสำรองที่นั่ง

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒ หรือ ทาง Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง