เรือประพาสอุทยาน

เรือประพาสอุทยาน

ประวัติเรือประพาสอุทยาน

“เรือประพาสอุทยาน” สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ ก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งลำ เป็นเรือ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๑๙.๖๑ เมตร ลึก ๑.๐๗ เมตร กินน้ำลึก ๑.๒๕ เมตร น้ำหนัก ๓๐ ตัน เครื่องยนต์ขนาด ๑๒๐ แรงม้า ความเร็ว ๖.๕ น๊อตต่อชั่วโมง ชั้นบนเป็นห้องโถง ชั้นล่างมีห้องน้ำ ห้องพักผ่อน ห้องสมุด ห้องครัว ห้องเครื่องยนต์ และมีบันได ๓ ทาง

เดิมเป็นของพระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล) ให้ชื่อเรือว่า “เชิด” เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ขายเรือให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเรือเป็น “ศึกษา ๓” ซึ่งได้ใช้เป็นเรือตรวจราชการและรับรองบุคคลสำคัญ ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบเรือลำนี้ให้แก่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเจิมเรือ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้พระราชทานชื่อเรือว่า “ประพาสอุทยาน” และประทับเรือล่องไปตามลำน้ำแม่กลอง ทอดพระเนตรการแสดงสักวา เรื่องไกรทอง หลังจากนั้น ได้นำเรือกลับมาฝากรักษาไว้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เรือประพาสอุทยานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้ซ่อมแซมเรือ แล้วนำไปขึ้นคานไว้ที่บริเวณชายน้ำในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามและศึกษาลักษณะของเรือ

บทความที่เกี่ยวข้อง