ภาพบรรยากาศงานแชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศงานแชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพบรรยากาศการประกวดรำวงตามบทร้อง (พื้นบ้าน) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรยากาศกิจกรรมการประกวดรำวงตามบทร้อง (พื้นบ้าน) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณริมน้ำ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการประกวดรำวงตามบทร้อง (พื้นบ้าน) ชิงถ้วยพระราชทาน
  • ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ โรงเรียนสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ โรงเรียนวัดท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ศิลป์นิมยม จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศการประกวดกระทง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรยากาศกิจกรรมการประกวดกระทง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
  • ทั้งนี้ การประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานครั้งนี้ มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๔ ราย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ได้แก่ นายทรานนท์ พรมลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ นายเกษมศักดิ์ อินทรเทวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นายอนุชา พงษ์สระพัง และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายดรณ์ จาตุรัส

ภาพบรรยากาศพิธีอาบน้ำจันทร์วันเพ็ญ

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) จัดพิธีอาบน้ำจันทร์วันเพ็ญ ในคืน “จันทร์ซ้อนจันทร์ วันราชาฤกษ์” ตามความเชื่อโบราณ เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยน้ำพระพุทธมนต์จากพิธีพุทธาภิเษก ๙ วัดดังในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดเกตการาม วัดจุฬามณี วัดประดู่ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) วัดบางกะพ้อม วัดอินทราราม และวัดพวงมาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีอาบน้ำจันทร์วันเพ็ญ ณ บริเวณสนามหญ้าท้ายน้ำ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)

ภาพบรรยากาศภายในงานแชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖ 

บทความที่เกี่ยวข้อง