ร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยจังหวัดสมุทรสงคราม

บทความที่เกี่ยวข้อง