การเรียกดูหมวดหมู่

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน “แชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ”…

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม “แชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน…

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่…

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์…

พิธีคำนับครูของโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์…

ภาพบรรยากาศพิธีคำนับครู และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ ณ เรือนอาวุธสร้าง…

พิธีเปิดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)…

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) และการปฐมนิเทศ…