เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เนื่องในอภิลักขิตมหามงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๗

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล เดชะพระสยามเทวาธิราช

โปรดอภิบาลประทานพรให้ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน

พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

บทความที่เกี่ยวข้อง