ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
  • เวลา ๑๐.๑๕ น. เชิญชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์สากล โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)
สามารถรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live : เพจ อุทยาน ร.๒

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ / Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง