สวนประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์

สวนประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์ คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้แก่…

พลับพลาริมน้ำ

พลับพลาริมน้ำ เป็นศาลาอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ภายในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณศรี ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ…

เรือประพาสอุทยาน

เรือประพาสอุทยาน ประวัติเรือประพาสอุทยาน “เรือประพาสอุทยาน” สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ ก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งลำ เป็นเรือ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๑๙.๖๑ เมตร ลึก ๑.๐๗ เมตร กินน้ำลึก ๑.๒๕ เมตร น้ำหนัก ๓๐ ตัน เครื่องยนต์ขนาด ๑๒๐ แรงม้า…

พระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (จำลอง)

พระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (จำลอง) พระที่นั่งสนามจันทร์ ตั้งอยู่ท้องพระลานข้างมุขพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้านตะวันตกในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ…

โรงละครกลางแจ้งกฤษฎารณฤทธิ์

โรงละครกลางแจ้งกฤษฎารณฤทธิ์ โรงละครกลางแจ้ง เป็นพื้นที่โล่ง ล้อมรอบด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่จัดแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รวมทั้ง…

เรือนอาศรมศึกษา

เรือนอาศรมศึกษา  เรือนอาศรมศึกษา เดิมชื่อ “อาคารหงส์อัศเวศน์” เป็นบ้านของตระกูลอัศเวศน์ ได้ถวายให้วัดอัมพวันเจติยารามไว้เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์เท่านั้น เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม…

เรือนอาวุธสร้าง

เรือนอาวุธสร้าง ประวัติเรือนอาวุธสร้าง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพระราชกระแสให้พลอากาศตรีอาวุธ…

เรือนฤทัยสรรค์

เรือนฤทัยสรรค์ ประวัติเรือนฤทัยสรรค์ เป็นอาคารเรือนไทยในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก ศิลปินแห่งชาติ เป็นเรือนไทยภาคกลางหมู่ ๕ หลัง เนื้อที่ประมาณ ๗๒๑ ตารางเมตร…

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์…

งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๖

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย…