พิธีคำนับครูของโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศพิธีคำนับครู และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะครู ศิษย์เก่ายุวศิลปิน และศิษย์ปัจจุบันในโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีคำนับครู และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีคำนับครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้ อาจารย์ประกอบ ลาภเกษร รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการโครงการฯ นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะครู ศิษย์เก่ายุวศิลปิน ศิษย์ปัจจุบันของโครงการฯ และผู้ปกครอง ร่วมพิธี และชมการแสดงรำถวายมือและการแสดงนาฏศิลป์ ๔ ชุด เพื่อรำลึกถึงคุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ แสดงโดย คณะครู และศิษย์เก่าที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากคุณครู ได้แก่
๑. รำเดี่ยว จรกาบวงสรวง แสดงโดย คุณครูสมพิศ ธรรมศิริ
๒. ระบำหมู่ ชุดเคาะตามเพลงบรรเลงลีลา แสดงโดย ศิษย์เก่ายุวศิลปินและศิษย์ปัจจุบัน
๓. ระบำหมู่ ชุดรื่นเริงบันเทิงใจ แสดงโดย ศิษย์เก่ายุวศิลปินและศิษย์ปัจจุบัน
๔. รำพระรามตามกวาง แสดงโดย ศิษย์เก่ายุวศิลปิน
บทความที่เกี่ยวข้อง