ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน “แชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ” และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม “แชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ” และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวัน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว และนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางดวงใจ คุ้มสอาด รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี และร่วมชมการแสดงเพลงพื้นบ้านประสานแรพ การแสดงระบำครุฑ และเถิดเทิงหญิง โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ รวมทั้งชมการเดินแฟชั่นชุดไทยเด็ก และรับฟังบทเพลงลูกกรุง จากน้องลูกน้ำ ณิชชิษา ณ อุทยานบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ การจัดงาน “แชะ ช้อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ” และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖ จะมีขึ้นในวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดกระทงและการประกวดรำวงตามบทร้อง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีอาบน้ำจันทร์วันเพ็ญ กิจกรรม Dinner in the museum การแสดงดนตรีในสวน การจัดนิทรรศการอาหารบ้านฉัน และนิทรรศการกระทงกาบกล้วย สาธิตการทำธูปแทนเทียนและกระทงกาบกล้วย สาธิตการทำอาหารและขนมพื้นเมือง งานคราฟ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก เป็นต้น และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การชมกระทงกาบกล้วยริมแม่น้ำแม่กลอง ในอุทยาน ร.๒ กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ใบ

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖ หรือ Inbox Facebook เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง