กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางดวงใจ คุ้มสอาด รอง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม คณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และประชาชนเข้าร่วมพิธี จากนั้น รับฟังการบรรยายพร้อมชมสาธิตการแสดง โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง บรรยาย โดยดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต และจัดแสดง โดยคณะศิลปินจิตอาสา

บทความที่เกี่ยวข้อง