ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
  • เวลา ๑๐.๑๕ น. เชิญรับฟังการบรรยายพร้อมสาธิตการแสดง โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง บรรยาย โดยดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต และจัดแสดง โดยคณะศิลปินจิตอาสา
  • เวลา ๑๑.๓๐ น. ชมสาธิตการปรุง “แกงรัญจวน”

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง