อุทยาน ร.๒ ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมอุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง