งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นายมณเฑียร ชูเสือหึง นักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการมูลนิธิฯ สมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บทความที่เกี่ยวข้อง