งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๖

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวง กรม องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ข้าราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ สมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี ยุวศิลปินโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ของมูลนิธิฯ จัดการแสดงนาฏศิลป์ โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนฤาษีถวายลิง และจัดการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องถวายราชสักการะ

บทความที่เกี่ยวข้อง