อุทยาน ร.๒ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับรางวัล Museum Thailand Award 2019 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ( สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดพิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ Museum Thailand Award 2019 ให้แก่พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก และอุทยาน ร.๒ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับรางวัล Museum Thailand Award 2019 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน โดยมีท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้เเทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี

 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน หน่วยงานราชการ เเละภาคเอกชนทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนอุทยาน ร.๒ มาโดยตลอด

อ่านข่าวเพิ่มเติม >>

บทความที่เกี่ยวข้อง