โครงการจัดสวน ไม้หอม ดอกไม้สวย

โครงการจัดสวน ไม้หอม ดอกไม้สวน วันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๒ และ วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครม โดยการจัดงานในปี ๒๕๕๖ นี้ มูลนิธิฯ จะร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์
๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒. ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
๓. อนุรักษ์พันธุ์ไม้หอมของไทย ในบริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์

ลักษณะการดำเนินงาน

ร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปลูกไม้หอมในวรรณคดี วรรณกรรมไทย ในบทร้อยกรอง และไม้หอมที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง