นิทรรศการสวนมะพร้าว

สวนมะพร้าวเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ ๒๕ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการจัดงานในปี ๒๕๕๕ นี้ มูลนิธิฯ จะร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

วัตถุประสงค์
๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒. ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๓. ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น สวนมะพร้าว โดยจัดปลูกมะพร้าวพันธ์ขึ้นชื่อของจังหวัดฯ มะพร้าวเศรษฐกิจ และมะพร้าวพันธุ์หายาก

รูปแบบกิจกรรม
๑. สวนมะพร้าว เพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวนมะพร้าวเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ ต้น
๒. จัดนิทรรศการสืบสานมะพร้าวไทย
๓. จัดกิจกรรมแสดงโชว์ / ให้ความรู้เรื่อง การสกัดน้ำมันมะพร้าว
๔. ลานกิจกรรม กะลา
๕. ตลาดนัดมะพร้าวไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง