มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ สำนักงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานมูลนิธิ ร.๒) ชั้น ๒ หอวชิราวุธานุสรณ์ (ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

วันเวลาทำการ เปิดทำการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดทำการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี)

โทรศัพท์และโทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)

ที่อยู่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) ถนนประชาเศรษฐ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

วันเวลาทำการ เปิดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันพุธ ปิดทำการ)

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖

โทรสาร ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖