มูลนิธิ ร.๒

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ มูลนิธิ ร. ๒ ชั้น ๒ หอวชิราวุธานุสรณ์ (ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ)
เเขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๗๔๓๕

อุทยาน ร.๒

ที่อยู่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(อุทยาน ร.๒) ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๕๑-๖๖๖
โทรสาร ๐๓๔-๗๕๑-๓๗๖
E-mail: rama2park@hotmail.com