งานประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสุชาดา หิรัญภัทรานันท์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางอรสา ชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม และนางกาญจนา ดุษฎี กรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อุทยาน ร.๒ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการประดิษฐ์กระทงจากกาบกล้วย อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามให้คงอยู่สืบไป

ปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ๗ ทีม มีเกณฑ์การตัดสิน คือ ความสวยงามความสร้างสรรค์ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงประเพณี ขนาดและวัสดุถูกต้องตามกำหนด กระทงลอยน้ำได้อย่างสมดุล ความเหมาะสมของรูปร่างสัดส่วน และผู้ประกวดแต่งกายแบบไทย

  • ผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ ทีมที่ ๒ ทีมไม่มงจะงงมาก นายเมธี เอี้ยวพันธ์ และนายบุหลัน ปั้นบรรจง
  • รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมที่ ๑ ทีมพิศพวงชมพู นายอิศรา เสือพิทักษ์ และนางสาวนลพรรณ ธนิกกุล
  • รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมที่ ๕ ทีมหัวปลี นายวัฒนพล นิลเลี่ยม และนางสาวรัตนวดี หิรัญเวช

บทความที่เกี่ยวข้อง