การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ Tour of Thailand 2020

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  Tour of Thailand 2020” รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2020” ซึ่งจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน โดยการแข่งขันทีมชาย กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จุดปล่อยตัว ณ อุทยาน ร.๒ เส้นทาง สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง ๙๓๙ กิโลเมตร ทีมหญิง กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เส้นทาง ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๒๖๑.๙๐ กิโลเมตร

เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติฯ ครั้งนี้ จึงดำเนินการจัดแบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ตามมาตรการป้องกัน ที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจุดเริ่มต้นการปล่อยตัวการแข่งขัน สเตจที่ ๑ และไปสิ้นสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของ ศบค. เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นอกจากนั้น นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัส ก่อนเดินทางมาจากประเทศต้นทางภายใน ๗๒ ชั่วโมง โดยยึดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการสัมผัส และจำกัดจำนวนคน เป็นต้น

ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

บทความที่เกี่ยวข้อง