นายอภิชาติ สุคนธมาน และครอบครัว ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินจำนวน ๒ แปลง รวมเนื้อที่ ๒ ไร่ ๙ ตารางวา

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนายอภิชาติ สุคนธมาน และครอบครัว ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินจำนวน ๒ แปลง รวมเนื้อที่ ๒ ไร่ ๙ ตารางวา อยู่ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทความที่เกี่ยวข้อง