ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “อุทยาน ร.๒ ซุปเปอร์มินิมาราธอน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “อุทยาน ร.๒ ซุปเปอร์มินิมาราธอน”
วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการเเละกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เเละพัฒนาอุทยาน ร.๒

ระยะทางที่จัดวิ่ง

  • ๓ กม. / ๕.๔ กม. / ๑๓.๑ กม.

แบ่งรุ่นการแข่งขัน

  • ชาย  ๑๘ – ๒๙  ปี / ๓๐ – ๔๙ ปี / ๕๐ ปีขึ้นไป
  • หญิง ๑๘ – ๒๙  ปี / ๓๐ – ๔๙ ปี / ๕๐ ปีขึ้นไป

รายละเอียดค่าสมัคร     

  • ประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท (ได้รับเสื้อตามระยะที่ลงแข่ง เหรียญ พร้อมลุ้นถ้วยรางวัล)
  • นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ค่าสมัคร ๒๕๐ บาท (ได้รับเสื้อตามระยะที่ลงแข่ง เเละเหรียญ ไม่มีการแข่งขัน)
  • VIP ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท เลือกลงระยะทางใดก็ได้ (ได้รับเสื้อคอปก เหรียญ พร้อมลุ้นถ้วยรางวัล)

 ช่องทางการสมัคร มี ๒ ช่องทาง คือ

  • สมัครแบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ : rama2memorialparkwalkandrun.com/
  • สมัครแบบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

๑. สำนักงานมูลนิธิ ร.๒ ชั้น ๒ หอวชิราวุธานุสรณ์ (ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ) รับสมัครในวันเเละเวลาราชการ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. สำนักงานอุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครทุกวัน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

  • โทร. ๐๓๔-๗๕๑-๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑-๓๗๖, ๐๒-๒๘๒-๑๔๔๒
  • Facebook : งานเดินวิ่งอุทยานร.2
บทความที่เกี่ยวข้อง