งานบำเพ็ญกุศลและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

งานบำเพ็ญกุศลและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย