งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๑

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยขอความร่วมมือจาก นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม ดำเนินการจัดพิธี มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ข้าราชการและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธี ยุวศิลปินโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ของมูลนิธิฯ จัดการแสดงนาฏศิลป์ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนสองกร กรวิก และจัดการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องถวายราชสักการะ

บทความที่เกี่ยวข้อง