งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอธิบดีกรมศิลปากร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

ในโอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ชนะการประกวด และผู้จิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ กิจกรรม “วิจิตรมณเฑียร” กิจกรรมช้อนไข่ปลาทูชูโชค ซุ้มนิทรรศการและร้านจำหน่ายของที่ระลึก นิทรรศการด้านการเกษตร สาธิตงานหัตถกรรม สาธิตอาหารคาวหวานตำรับชาววัง การทำขนมในบทพระราชนิพนธ์และขนมพื้นบ้าน สาธิตและแสดงผลงานโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครกลางแจ้งกฤษฎารณฤทธิ์ ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ ได้แก่ รำอาศิรวาท และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกสัทธาสูร – วิรุญจำบัง โดยศิลปินกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการแสดงละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน ขับนางสุวิญชา โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง