งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๒

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ข้าราชการและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ยุวศิลปินโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ของมูลนิธิฯ จัดการแสดงนาฏศิลป์ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดกำเนิดนางมณโฑ และจัดการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องถวายราชสักการะ

บทความที่เกี่ยวข้อง