งานบำเพ็ญกุศลถวายเเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

งานบำเพ็ญกุศลถวายเเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บทความที่เกี่ยวข้อง