การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวสาร/กิจกรรม

งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย…

อุทยาน ร.๒ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับรางวัล Museum…

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ( สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดพิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น…