thai eng

เรื่องกรมพระราชวังบวรฯ ทรงผนวช

เรื่องกรมพระราชวังบวรฯ ทรงผนวช

สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จกลับจากศึกพม่าถึงกรุงเทพฯ เมื่อปีมะเมียโทศก พ.ศ.๒๓๕๓ ประชวรไข้ป่าพระอาการมาก ครั้นหายประชวรแล้วจึงเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ๗ วัน แล้วจึงลาผนวช