thai eng

ภาพกิจกรรมเร็วๆนี้

งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พ.ศ.​๒๕๖๑

 
 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

เรื่องทูตญวนเข้ามาครั้งที่ ๑

เรื่องทูตญวนเข้ามาครั้งที่ ๑

ถึงเดือน ๕ ปีมะเมียโทศก จุลศักราช ๑๑๗๒ พ.ศ.๒๓๕๓ พระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองแต่งให้ราชทูตญวนเข้ามากรุงเทพฯ ทูตญวนเข้ามาครั้งนั้นเป็น ๒ สำรับ ทูตสำรับหนึ่งให้เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคุมสิ่งของเข้ามาสดับปกรณ์แพรเกวียนขาว ๑๐๐ พับ ผ้าขาวตังเกี๋ย ๑๐๐ พับ กับสิ่งของไทยธรรม คือ สีผึ้งหนัก ๕ หาบ น้ำตาลทราย ๕๐ หาบ น้ำตาลปึก ๑๐ หาบ น้ำตาลกรวด ๑๐ หาบ เป็นของบำเพ็ญการกุศลอุทิศถวายสนองพระเดชพระคุณที่พระบรมศพ ทูตอีกสำรับหนึ่งให้เข้ามากราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสวยราชย์ใหม่ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเครื่องราชบรรณาการ ซึ่งพระเจ้าเวียดนามยาลองทรงยินดีส่งมาถวายคือ แพรเวียนขาว ๑๐๐ พับ แพรเลือดต่างสี ๒๐๐ พับ แพรแถบต่างสี ๑๐๐ พับ ผ้าขาวตังเกี๋ย ๑๐๐ พับ กระลำพักหนัก ๒ ชั่ง อบเชยหนัก ๓ ชั่ง การรับพระราชสาสน์แลราชทูตญวนครั้งนั้น รับอย่างราชทูตประเทศที่มีอิสระเต็มเกียรติยศ โปรดให้จัดเรือเอกไชยไปรับพระราชสาสน์ถึงเมืองสมุทรปราการ แลมีเรือกัญญารับทูตญวน ๘ ลำ แลมีเรือพิฆาตเรือเหราเขียนรูปสัตว์ เป็นกระบวนแห่อีก ๘ ลำ พร้อมด้วยเครื่องประโคมแลเครื่องดนตรี แห่ขึ้นมาจนถึงที่พักราชทูตญวนในกรุงเทพฯ เสด็จออกรับราชสาสน์ตามราชประเพณีแล้ว ต่อมาโปรดให้ราชทูตญวนเข้าเฝ้าได้ทุกวันเหมือนขุนนางในกรุงฯ อย่างเดียวกับเมื่อในรัชกาลที่ ๑ แลพระราชทานสำรับคาวหวานเลี้ยงพวกทูตานุทูตแลพระราชทานเบี้ยเลี้ยงพวกบริวารที่มาด้วยตลอดเวลาที่อยู่ในกรุงฯ ทูตญวนอยู่จนเดือน ๖ แรม ๗ ค่ำ ก็กราบถวายบังคมลากลับไป โปรดให้มีพระราชสาสน์ตอบขอบพระทัย พระเจ้ากรุงเวียดนามยาลอง ให้ทูตญวนเชิญออกไป พร้อมด้วยสิ่งของทรงยินดีตอบแทน คือ พลอยเมืองจันทบุรี ขนาดใหญ่หนัก ๑ ชั่ง ขนาดเล็กหนัก ๒ ชั่ง แพรต่วนดำ ๒ ม้วน แพรต่วนสีม่วง ๒ ม้วน แพรขบวนลายทองม้วน ๑ ผ้าขาว ๓๐ พับ จันทน์เทศหนัก ๒ หาบ เหล็กก้อนหนัก ๑๐๐ หาบ เสื่ออ่อน ๒ ชั้น ๕๐ ผืน ส่วนพวกทูตานุทูตญวนนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานบำเหน็จรางวัลตามประเพณี