thai eng

ภาพกิจกรรมเร็วๆนี้

งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พ.ศ.​๒๕๖๑

 
 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

อุปฮาดเมืองนครพนมกับพรรคพวกอพยพเข้ามา ณ กรุงฯ

อุปฮาดเมืองนครพนมกับพรรคพวกอพยพเข้ามา ณ กรุงฯ

ในปีมะเส็งเอกศกนั้น พระบรมราเจ้าเมืองนครพนมวิวาทกันกับท้าวไชยอุปฮาด พวกบ่าวไพร่อุปฮาดไม่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาพระบรมราชา อุปฮาดจึงพาสมัครพรรคพวกประมาณ ๒,๐๐๐ เศษ อพยพเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารในกรุงเทพมหานคร มาถึงกรุงเมื่อ ณ เดือนยี่ โปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ คลองมหาวงก์ เมืองสมุทรปราการ แลให้ทำบาญชีสำรวจได้ชายฉกรรจ์ ๘๖๐ คน ทรงพระกรุณาโปรดให้ท้าวอินทสารบุตรผู้ใหญ่อุปฮาด เป็นพระยาปลัดเมืองสมุทรปราการดูแลควบคุมพลพวกนั้นต่อมา