thai eng

เรื่องสร้างเมืองสมุทรปราการ

เรื่องสร้างเมืองสมุทรปราการ

ได้ข่าวเข้ามาถึงกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปีเถาะเอกศกจุลศักราช ๑๑๘๑ ว่าองต๋ากุนเจ้าเมืองไซง่อนเกณฑ์ไพร่ญวนบ้าง เขมรบ้าง ผลัดละ ๑๐,๐๐๐ คน ให้มาขุดคลองแต่ทะเลสาบมาออกเมืองไผทมาศ เป็นคลองกว้าง ๑๒ วา ลึก ๗ ศอก การที่ญวนขุดคลองนี้เป็นเหตุให้คิดเห็นในกรุงเทพฯว่า ถ้าคลองที่ญวนขุดสำเร็จแล้ว ญวนอาจจะยกกองทัพขึ้นมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่ายกว่าแต่ก่อน ทรงพระดำริเห็นว่า ที่เมืองสมุทรปราการยังไม่มีที่ป้องกันมั่นคง จึงโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เป็นแม่กองกับพระยาสุริยวงศ์โกษาซึ่งได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยาคลัง ลงไปจัดการสร้างเมืองสมุทรปราการ ให้เป็นป้อมปราการสำหรับป้องกันข้าศึก ในครั้งนั้นสร้างป้อมขึ้นทางฝั่งตะวันออก ๔ ป้อม คือ ป้อมประโคนไชย ๑ ป้อมนารายณ์ปราบศึก ๑ ป้อมปราการ ๑ ป้อมกายสิทธิ ๑ ชักปีกกาเชื่อมถึงกัน แลสร้างตึกดินที่ไว้เครื่องศาสตราวุธ แลฉางข้าวไว้ในป้อมพร้อมสรรพ ที่เกาะกลางน้ำตรงหน้าเมืองสมุทรปราการ ให้สร้างป้อมขึ้นป้อม ๑ พื้น ๒ ชั้น ชื่อป้อมผีเสื้อสมุทร ข้างฟากตะวันตกสร้างป้อมขึ้นป้อม ๑ ชื่อป้อมนาคราช อนึ่งข้างเหนือเกาะ ป้อมผีเสื้อสมุทร มีหาดทรายเกิดขึ้นกลางน้ำ ทรงพระราชดำริว่าจะสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่หาดทรายนั้น แต่ยังหาทันได้สร้างในรัชกาลที่ ๒ ไม่ การสร้างเมืองสมุทรปราการได้ทำพิธีฝังหลักเมืองเริ่มเมื่อ ณ วันอาทิตย์เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก ณ วันพุธ เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ค่ำย่ำรุ่งแล้ว ๔ นาฬิกา ๖ บาท ได้ฤกษ์เอาแผ่นยันต์ทอง เงิน ทองแดง ดีบุก แลศิลา ลงสู่ภูมิบาทแล้วยกเสาหลักเมือง ครั้น ณ วันเสาร์เดือน ๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เวลาย่ำรุ่งเช้าแล้ว ๕ นาฬิกา ๖ บาท ฝังอาถรรพณ์แผ่นยันต์องครักษ์อีกครั้ง ๑ เงิน ทองแดง ดีบุก แลศิลา ลงสู่ภูมิบาทแล้วยกเสาหลักเมือง ครั้น ณ วันเสาร์เดือน ๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เวลาย่ำรุ่งเช้าแล้ว ๕ นาฬิกา ๖ บาท ฝังอาถรรพณ์แผ่นยันต์องครักษ์อีกครั้ง ๑