thai eng

ภาพกิจกรรมเร็วๆนี้

งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พ.ศ.​๒๕๖๑

 
 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

ประกวดจัดสวนครัว(ศรี)ที่ในกระถาง

รายชื่อโรงเรียนที่เข้ารอบ จำนวน ๑๔ ทีม และโรงเรียนที่ชนะการประกวด

  1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี
  2. โรงเรียนท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
  3. โรงเรียนสารวิทยา (กรุงเทพ)
  4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จังหวัดปทุมธานี
  5. วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต
  6. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ทีม “สวนหลังประตู(ครัว)”
  7. โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ จ.แพร่
  8. โรงเรียนจิตรลดา
  9. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  10. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จ.ราชบุรี
  11. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี
  12. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
  13. โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ จ.ปทุมธานี
  14. โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ จ.สมุทรสงคราม

โรงเรียนที่ชนะการประกวด “สวน(ครัว)ศรีที่ในกระถาง”

 • อันดับที่ ๑ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
 • อันดับที่ ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.สิงห์บุรี
 • อันดับที่ ๓ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ทีม “สวนหลังประตู(ครัว)”

รางวัลชมเชย

 • โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม