ทรงพระเจริญ

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอน้อมจิตอธิษฐานอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
เเละพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ให้ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง ทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรีกาล ทรงสถิตเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรไทย ตราบนิรันดร์ เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เข้าสู่เว็บไซต์