วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดงานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ของวงโยธวาทิต โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ เรือนอาวุธสร้าง (เรือนไทยหลังใหม่) ในอุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง