งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๓

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการและภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ ได้รับความร่วมมือดำเนินการจัดงานจาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม