นิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรรยากาศภายในงานพิธีเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บทความที่เกี่ยวข้อง