เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพบรรยากาศงานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติ พร้อมด้วย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการมูลนิธิฯ หน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม เเละผู้ร่วมงาน ร่วมฟังการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงโยธวาทิต โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย เเละขับร้องโดยศิลปินรับเชิญ คุณดวงดาว เถาว์หิรัญ เเละคุณอิสรพงศ์ ดอกยอ เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง