เชิญชมการแสดงนาฏศิลป์

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เเละชมการแสดงนาฏศิลป์บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รายการแสดง  :
๑. รำอาศิรวาท โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒. ละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน ขับนางสุวิญชา โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ
๓. โขน ตอน ศึกสัทธาสูร-วิรุญจำบัง โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เเละสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่แสดง :  วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สถานที่แสดง  :   โรงละครกลางเเจ้งกฤษฎารณฤทธิ์ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลาแสดง   :  โปรดเข้าที่นั่ง ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.  และเริ่มการแสดง เวลา ๑๗.๐๐ น.

สถานที่จำหน่ายบัตรเข้าชม เเละการชำระเงิน :

  • ที่นั่ง โซน A ราคา ๑,๕๐๐ บาท
  • ที่นั่ง โซน B ราคา ๑,๐๐๐ บาท

ได้รับสูจิบัตรการแสดงเเละชุดของว่าง

สถานที่จำหน่ายบัตรเข้าชมโขน-ละคร :
๑. ซื้อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิ ร.๒ ชั้น ๒ หอวชิราวุธานุสรณ์ ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ กทม.
๒. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทร. ๐๒-๒๘๒-๑๔๔๒, ๐๒-๒๘๒-๐๖๘๑
๓. สั่งซื้อทาง Inbox Facebook : อุทยาน ร.๒ 

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. ๐๒-๒๘๒-๑๔๔๒, ๐๒-๒๘๒-๐๖๘๑

บทความที่เกี่ยวข้อง