งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและชมการแสดงนาฏศิลป์ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. เเละมูลนิธิฯ จัดงานต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ภายในงาน พบกับ

 • การแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งในปีนี้ จัดแสดงละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน ขับนางสุวิญชา นำแสดงโดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ และโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกสัทธาสูร-วิรุญจำบัง นำแสดงโดยศิลปินกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • สาธิตเเละนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเเละหัตถกรรม
 • สาธิตและจำหน่าย อาหารเเละขนมตำรับชาววังของราชสกุลในรัชกาลที่ ๒ เช่น ขนมเบื้อง ทองพลุ ขนมจีบ ปั้นสิบ
 • สาธิตและจำหน่าย ขนมในบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่บทชมเครื่องคาวหวาน ขนมพื้นบ้านชาวอัมพวา เเละขนมไทยโบราณ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด จ่ามงกุฎ ค้างคาวเผือก รังไร ขนมเทียนสลัดงา
 • นิทรรศการ “วิจิตรมณเฑียร” กิจกรรมในพระราชดำริ
 • นิทรรศการโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิบหมู่
 • นิทรรศการและการประกวดด้านการเกษตร
 • การแสดงดนตรีในสวน โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 • การแสดงเชิดหุ่นกระบอก เรื่อง พระอภัยมณี (เฉพาะวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๓)
 • การบรรเลงวงเครื่องสาย “ทิพย์นรี” (เฉพาะวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๓)
 • กิจกรรมช้อนไข่ปลาทู
 • กิจกรรมถ่ายภาพแนววิถีไทย

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายของที่ระลึก อาหาร สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้ำอุทยาน ร.๒ ศูนย์อาหารร้านกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

บทความที่เกี่ยวข้อง