การแสดงโขน ตอน “ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย” โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม :อุทยาน ร.๒