การบรรเลงเพลงกู่เจิง เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพลง The promise (จากซีรี่ย์เกาหลี เรื่อง ลีซาน)

ข้อมูลเพิ่มเติม :มูลนิธิ ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง