พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลเพิ่มเติม :อุทยาน ร.๒