ทรงพระเจริญ

เนื่องในอภิลักขิตมหามงคลสมัยวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศและมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ต่างๆ อย่างหลากหลายครอบคลุมเกือบจะทุกสาขาวิทยาการ ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระปัญญา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และขจัดปัดเป่าปัญหาของปวงพสกนิกรด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา ด้วยพระราชภารกิจอันหนักนี้ จึงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล เดชะพระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลรักษาให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงและพสกนิกรไทยตราบนิรันดร์กาล เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

บทความที่เกี่ยวข้อง