การบรรเลงเพลงวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) “เริงสราญปีใหม่” บทเพลงไทยเดิม “นกเขาขะแมร์เถา”

ข้อมูลเพิ่มเติม :อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง