การบรรเลงเพลงวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) “เริงสราญปีใหม่” บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “บุหลันลอยเลื่อน”

บทความที่เกี่ยวข้อง