การบรรเลงเพลงวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) “เริงสราญปีใหม่” บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “บุหลันลอยเลื่อน”

ข้อมูลเพิ่มเติม :อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง