งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๗

ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ราชินิกุลบางช้าง คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี จากนั้น ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

ยุวศิลปินโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ของมูลนิธิฯ จัดการแสดงนาฏศิลป์ ได้แก่ ชุดรำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การแสดงโขนชุดพิเศษ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดเทิดไท้องค์ราชา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ชุดรุกร้น – เสมอข้ามสมุทร – ยกรบ) และจัดการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องถวายราชสักการะ