สวนประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์

สวนประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์

คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้แก่ เรื่องสังข์ทอง เป็นรูปปั้นเจ้าเงาะและเด็กเลี้ยงควาย เรื่องไกรทอง เป็นรูปปั้นไกรทองและชาละวัน และเรื่องรามเกียรติ์ เป็นรูปปั้นชุดฤาษีถวายลิง มีรูปปั้นฤาษี หนุมาน และทศกัณฐ์ ฝีมือการออกแบบของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจัดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้สามารถเกิดการศึกษาเรียนรู้งานศิลปะด้านประติมากรรมและวรรณคดีได้เป็นอย่างดี